ศ.ศ.ป. เชิญชวนผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ้าไทยเข้าประกวด

1 Views

  เสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

ศ.ศ.ป. เชิญชวนผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ้าไทยเข้าประกวดโครงการ SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”
 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ใน 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทย ที่สื่อถึงกระบวนการ และเทคนิคเชิงช่างดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ให้มีความร่วมสมัย ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงการนำเรื่องราวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม
โดยมีการจัดทำวีดิโอประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ในชื่อ Road to SACICT Award 2021 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ้าไทยจากทุกภูมิภาค เข้าร่วมการประกวดโครงการในครั้งนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ อีกทั้งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ก้าวสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ โดยคุณพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวถึงการจัด SACICT Award 2021 ในครั้งนี้ว่า “เราต้องการที่จะให้คนไทยเกิดความรู้สึกว่าการสวมใส่ผ้าไทยนั้นดูดี พร้อมเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในความงดงามของศิลปะบนผืนผ้าไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน”
นอกจากยังได้ Make-up Artist และ Influencer ตัวแม่อย่าง คุณแพรี่พาย อมตา จิตตะเสนีย์ มาเล่าถึงมุมมองของตนที่มีต่อแฟชั่นและผ้าไทยในยุคปัจจุบัน โดย Influencer ด้านผ้าไทยรายนี้ได้กล่าวแนะนำให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองที่สามารถสวมใส่อะไรก็ได้อย่างมั่นใจ ก่อนจะทิ้งท้ายโดยการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ดึงศักยภาพของตัวเอง ในสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นชุดผ้าไทยที่สวยงามออกมาให้ได้มากที่สุด
โครงการประกวด SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” เป็นการประกวดเพื่อหาผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ้าไทยจากทุกภูมิภาค เปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษา เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ อีกทั้งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ก้าวสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ โดยเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK : SACICT Award 2021 และ www.sacictaward2021.com หรือสอบถามข้อมูล โทร 084-4247464, 063-0944388
 
อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
https://www.prachachat.net/public-relations/news-696875