แต่งกายไม่เรียบร้อยห้ามเข้า วัดพระพุทธชินราชงดให้บริการผ้าคลุมช่วงโควิดระบาด

1 Views

  เสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ประกาศผ่านเฟซบุคให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อย เพราะขณะนี้ทางวัดงดบริการผ้าคลุมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 หากแต่งกายไม่สุภาพจะมิให้เข้าสักการะโดยเด็ดขาด
 
ประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เรื่องการแต่งกายเข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราช
ผู้ที่ต้องการเข้ากราบสักการะพระพุทธชินราชต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
 
1. ให้ผู้ที่เข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อย
2. ห้ามผู้ที่แต่งกาย ดังต่อไปนี้ (เข้าโดยเด็ดขาด)
 
สุภาพบุรุษ
1. ห้ามใส่กางเกงสั้นเหนือเข่า
2. ห้ามใส่กางเกงขาด และเสื้อขาด
3. ห้ามใส่เสื้อแขนสั้น (เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)
 
สุภาพสตรี
1. ห้ามใส่กางเกงสั้น กระโปรงสั้น
2. ห้ามใส่กางเกงขาด และเสื้อขาด
3. ห้ามใส่เสื้อแขนสั้น (เสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อสายเดียว)
 
หากแต่งกายตามข้อห้ามดังกล่าว ทางวัดห้ามเข้าพระวิหารพระพุทธชินราชโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถานการโรคโควิด-19 ระบาด ทางวัดไม่ได้จัดเตรียมผ้าสำหรับใส่คลุมไว้ (เพื่อไม่ให้มีการหมุนเวียนผ้าที่ใช้สำหรับเปลี่ยน) เป็นอีกหนึ่งมาตรการของทางวัด จึงกราบขออภัยในความไม่สะดวก
 
อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
https://mgronline.com/travel/detail/9640000014908